animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Dyżur wakacyjny – 2019r.

Aktualne informacje znajdują się na stronie: Biura Edukacji m. st. Warszawy

 

 

 

26  kwietnia od godziny 13:00  w elektronicznym systemie zapisów (po zalogowaniu na indywidualne konto dziecka) oraz w przedszkolu, do której dziecko zostanie zakwalifikowane można uzyskać informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.

Informacja zostanie również  przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie w terminie od 27 kwietnia do 10 maja 2019 r. opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

26  kwietnia o godzinie 14:00 na stronie elektronicznego systemu zapisów opublikowany zostanie wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach /oddziałach przedszkolnych – zakładka „wolne miejsca”.

W celu zapisania dziecka na wolne miejsce w dyżurujących przedszkolach i szkołach rodzice:
• pobierają druk wniosku z systemu bez logowania się na konto dziecka (zakładka pliki do pobrania, instrukcja),

• wypełniają wniosek,

• składają w placówce, do której chcą zapisać dziecko na dyżur  i w której są wolne miejsca.

 

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur do Przedszkola Nr 50 jest wniesienie opłaty za wyżywienie. Opłata za wyżywienie w czasie dyżuru 12 – 30.08.2019r. wynosi 126 zł (stawka dzienna 9zł x 14 dni). Konto do wpłat za wyżywienie dziecka na dyżurze wakacyjnym:

59 1030 1508 0000 0005 5033 3066.  W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać: opłata za  wyżywienie na dyżurze wakacyjnym,  imię i nazwisko dziecka!

Wszelkie nadpłaty za wyżywienie zwracane będą dopiero po zakończeniu dyżuru na pisemny wniosek Rodzica,  wskazujący numer konta do zwrotu nadpłaty. Prośbę o zwrot nadpłaty prosimy składać osobiście lub kierować na adres: p50@edu.um.warszawa.pl

Uwaga ważne:

  1. Bardzo prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu dyżuru (rano, przy przyprowadzaniu dziecka) upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.  Druk upoważnienia znajduje się na  stronie internetowej Przedszkola, w zakładce: Dokumenty/Ważne dokumenty.
  2. W przypadku braku stosownego upoważnienia (podpisanego przez obojga Rodziców) dziecko nie może być odebrane przez nikogo oprócz Rodziców.
  3. W przypadku dzieci z alergiami pokarmowymi bardzo prosimy o dostarczenie informacji o diecie pokarmowej do końca czerwca wraz z zaświadczeniem lekarskim (druk karty informacyjnej o stosowanej diecie pokarmowej znajduje się na stronie internetowej Przedszkola, w zakładce: Dokumenty/Ważne dokumenty)

 

13.03.2019r.

Informujemy, że dostęp do systemu zapisów na dyżur wakacyjny możliwy jest za pomocą hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o wydanie ww. hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny

 WNIOSEK O WYDANIE HASŁA UDOSTĘPNIONY JEST PONIŻEJ

WYPEŁNIONY WNIOSEK PROSIMY SKŁADAĆ DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA  ZA POŚREDNICTWEM NAUCZYCIELI Z GRUP. 

Etap wydawania haseł dostępu do konta w elektronicznym systemie zapisu trwa od 14 marca do 1 kwietnia do godz. 15:00.

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂