animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Przedszkole Nr 50 w Warszawie, 5.06.2020r.

Miło nam powitać Państwa w gronie naszej przedszkolnej społeczności, a Wasze dzieci serdecznie zaprosić do wspólnej przedszkolnej przygody.

Państwa dzieci już za kilka miesięcy przekroczą progi naszego przedszkola po raz pierwszy i domyślamy się, że macie do nas jeszcze mnóstwo pytań. W związku z obecną sytuacją (stan epidemii i ograniczona działalność placówki) nie będziemy w stanie spotkać się z Państwem w najbliższym czasie osobiście. Zamiast zebrania oferujemy Państwu pakiet najważniejszych informacji zebranych w dwóch miejscach (załączniki – „Niezbędnik Rodzica Przedszkola nr 50” oraz gazetka „Przedszkolne Wieści” – wydanie specjalne dla rodziców nowych przedszkolaków).

„Niezbędnik…” zwróci Państwa uwagę na wszystkie istotne kwestie związane ze stroną organizacyjną i prawną funkcjonowania naszej placówki, gazetka „Przedszkolne wieści” podpowie natomiast jak przygotować siebie i dziecko do odnalezienia się w nowej sytuacji oraz łagodnego przejścia przez okres adaptacji.

Bardzo prosimy, by zapoznali się Państwo dokładnie ze wszystkimi zawartymi tam informacjami oraz dokumentami, do których odsyłamy.

Mamy nadzieję, że spotkania adaptacyjne, które zaplanowałyśmy pod koniec sierpnia, dojdą do skutku i będziemy mogli się wtedy wzajemnie lepiej poznać oraz odpowiedzieć na nurtujące pytania. Będzie ich z pewnością dużo mniej po zapoznaniu się z załączonym „Niezbędnikiem…” oraz naszą gazetką.

Na spotkania adaptacyjne zapraszamy Państwa razem z dziećmi w terminach, które otrzymaliście Państwo mailem. Jeżeli taka wiadomość nie dotarła, to prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Spotkania adaptacyjne dla nowych przedszkolaków odbywać się będą zgodnie z następującym harmonogramem:

Żabki (3-latki)25.08.2020r. godz. 16:00 – 18:0027.08.2020r. godz. 16:00 – 18:00
Pszczółki (3-latki)26.08.2020r. godz. 16:00 – 18:0028.08.2020r. godz. 16:00 – 18:00
Smerfy (4-latki)26.08.2020r. godz. 15:00 – 17:0027.08.2020r. godz. 15:00 – 17:00
Krasnale (4-latki)26.08.2020r. godz. 15:00 – 17:0027.08.2020r. godz. 15:00 – 17:00
Misie (6-latki)28.08.2020r. godz. 15:00 – 17:00

O wszelkich zmianach czy dodatkowych ważnych informacjach będziemy Państwa na bieżąco informować drogą mailową.

Serdecznie pozdrawiamy,

Anna Kwiatkowska – Dyrektor Przedszkola wraz z Gronem Pedagogicznym.

Pobierz (PDF, 920KB)

Pobierz (PDF, 2.36MB)

—————————————————————————————————————————————————-

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru mogą to zrobić do 23 kwietnia br. Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona w poniedziałek, 30 marca, o godz. 13.00.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski, nie muszą ponownie ich składać.

Do 23 kwietnia przedłużony zostaje również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych. Przypominamy, że dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście. Tych, którzy zamierzają złożyć wnioski osobiście zapraszamy w poniedziałek i czwartek w godzinach 9:00 – 12:00

Poniżej zamieszczamy nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych.

DataEtap rekrutacji/czynność rodzica
oddo
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
25 lutego2 marca   godz. 16.00Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
3 marca  godz. 13.00Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
3 marca     godz. 13.0019 marca  godz. 20.00Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie – pierwszy etap rejestracji wniosków
3 marca  godz. 13.0020 marca   godz. 16.00Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
UWAGA                                                                                                       1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.                                                           2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
30 marca                   godz. 13.0023 kwietnia                    godz. 20.00Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie   – drugi etap rejestracji wniosków                                                            W celu skorygowania lub uzupełniania danych we wnioskach już zatwierdzonych, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać skan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie.                                                 W treści maila należy zawrzeć oświadczenie, że przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.
30 marca godz. 13.0023 kwietnia godz. 22.00Przesłanie na adres mailowy przedszkola/szkoły pierwszego wyboru skanu/zdjęcia podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.                              UWAGA                                                                                                       1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.                                                           2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
12 maja  godz. 13.00Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
12 maja   godz. 13.0020 maja  godz. 16.00Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
22 maja  godz. 13.00Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 22 majaW terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Wskazywanie miejsca realizacji wychowania przedszkolnego
8 czerwca15 lipcaWskazanie rodzicom dzieci nieprzyjętych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko
31 sierpniaOpublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

———————————————————————————————————–

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

  1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.plW zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
  2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

Warszawa, 15.03.2020r.
——————————————————————————————-

Rekrutacja na wolne miejsca oraz dla dzieci urodzonych w 2017 roku rozpoczyna się 3 marca 2020r. o godzinie 13.00. Wszelkie informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji M.St. Warszawy.

WSZYSTKICH RODZICÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

5.03.2020r.  oraz 12.03.2020r.

  • oglądanie przedszkola: 16:45 – 17:00
  • spotkanie informacyjne z Dyrektorem, Dietetykiem i Nauczycielami: 17:00 – 17:30

PODANIA – KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY SKŁADAĆ CODZIENNIE W TERMINIE 03.03.2020 – 20.03.2020  W GODZINACH 13:00 – 16:00 (W CZWARTKI DO 17:30, ZA WYJĄTKIEM 20.03.2020)

UWAGA! Zaświadczenia lekarskie o alergii pokarmowej  oraz dokumenty potwierdzające zaznaczone w formularzu kryteria  należy składać wraz z kartą zgłoszenia dziecka do przedszkola!

Pobierz (PDF, 1.37MB)

Skip to content