animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

WAŻNE DOKUMENTY

Poniżej zamieszczamy dokumenty, które należy wypełnić na początku roku szkolnego 2020/2021:

Oświadczenie Rodzica o zapoznaniu się z Procedurą bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr 50  w okresie pandemii COVID-19 

  • Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do  Przedszkola 50 w Warszawie

Ankieta adaptacyjna dla Rodziców nowych przedszkolaków:

Deklaracja Rodzica – zgoda na udział dziecka w wycieczce

Skip to content