animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

 

Procedurą obowiązującą w przedszkolu w związku z epidemią COVID-19

Pobierz (PDF, 2.64MB)

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 50

Pobierz (PDF, 232KB)

REGULAMIN PLACU ZABAW

Pobierz (PDF, 88KB)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI RUCHOWEJ  PRZEDSZKOLA NR 50

Pobierz (PDF, 116KB)

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

Pobierz (PDF, 69KB)

PROCEDURA DOTYCZĄCA POWIERZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

GDE Error: Requested URL is invalid

PROCEDURA  DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ INTERWENCYJNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W WARSZAWIE – DOTYCZY PRZYPADKU, GDY WYCHOWAWCA PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA ODBIERA RODZIC (OPIEKUN PRAWNY) BĘDĄCY POD WPŁYWEM  ALKOHOLU  LUB  NARKOTYKÓW

Pobierz (PDF, 325KB)

PROCEDURA  PODAWANIA  LEKÓW  DZIECIOM  PRZEWLEKLE  CHORYM PRZEZ  NAUCZYCIELI

GDE Error: Requested URL is invalid

PROCEDURA DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH  – DOTYCZY PRZYPADKU  DZIECKA CHOREGO

Pobierz (PDF, 592KB)

PROCEDURA DZIAŁAŃ, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZY SIĘ DZIECKU NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

Pobierz (PDF, 339KB)

Skip to content