animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

UWAGA! Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu!

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce oraz gwałtownym wzrostem liczby zachorowań na terenie Warszawy, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych i zasad higieny. Prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w przedszkolu w okresie trwania pandemii COVID – 19 (Procedura Przedszkola Nr 50)

I co na tę chwilę najważniejsze:

  1. Do przedszkola nie przyprowadzane są dzieci z katarem, kaszlem, dolegliwościami żołądkowo – jelitowymi itp. Nawet najsłabsze objawy zmuszają nas do wzywania rodziców do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola.
  2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka po dłuższej nieobecności wychowanka w przedszkolu.
  3. Rodzice/opiekunowie powinni być bezwzględnie zaopatrzeni w środki ochrony osobistej tj. maseczki podczas pobytu na terenie placówki.
  4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu do przedszkola lub założeniu rękawiczek ochronnych oraz do zakrywania ust i nosa już podczas korzystania z wideodomofonu.
  5. Do szatni wchodzą tylko rodzice dzieci najmłodszych, (Pszczółki i Żabki). W miarę możliwości prosimy o doskonalenie samodzielności i wspieranie dzieci w tym procesie J
  6. Dzieci przyprowadzamy rano do przedszkola do godz. 8:20
  7. W godzinach popołudniowych w szatni może przebywać jednocześnie tylko 5 rodzin. Prosimy o sprawne ubieranie dzieci i opuszczanie szatni w celu uniknięcia długiego oczekiwania pozostałych rodziców.

Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych, stosowanie się do obowiązującej w przedszkolu procedury.

Z poważaniem,
Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy
Przedszkola nr 50 w Warszawie

Skip to content