animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Warszawski Program NNW m.st.Warszawy do ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży – oferta na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy propozycje dotyczące Warszawskiego Programu NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Oferowane ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, to rodzic/opiekun prawny dziecka decyduje, czy chce zawrzeć ubezpieczenie za pośrednictwem konsorcjum brokerskiego Marsh/Supra Brokers.

Skorzystanie z przedstawionej oferty jest całkowicie dobrowolne. Rodzic ma prawo skorzystać z każdej dostępnej oferty ubezpieczenia NNW. Tym samym daje to Rodzicom / Opiekunom prawnym niezależność w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do jego oczekiwań, preferencji i potrzeb. Tym samym podkreślamy, że przedstawiona oferta daje możliwość jednoczesnego ubezpieczenia dzieci będących w różnym wieku i uczęszczających do różnych placówek z możliwością wybrania dla każdego z nich innego wariantu ubezpieczenia.

Wszelkie dodatkowe informacje dot. oferowanego ubezpieczenia znajdziecie Państwo na stronie www.nnw24.pl

Pobierz (PDF, 418KB)

Skip to content