animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

SIEJEMY, SADZIMY I OBSERWUJEMY :)

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Dzieci od najmłodszych lat wykazują zainteresowanie przyrodą. Jest im bliskie wszystko, co się rusza, rośnie, wydaje odgłosy, zmienia się, dlatego bardzo staramy się, aby dać dzieciom możliwość kontaktu z przyrodą, stworzyć warunki do jej poznawania i rozumienia.

Edukacja przyrodnicza w naszym przedszkolu jest właśnie okazją do kontaktu dzieci z najbliższym otoczeniem.  Świat przyrody jest dla nich piękny, tajemniczy, fascynujący, dostarcza wiele pozytywnych emocji. Przedszkolaki odkrywają świat, dostrzegają bogactwo barw, zmienność zjawisk, używając do tego swoich zmysłów.

Poznawanie przyrody ma pozytywny wpływ na rozwój dzieci – pozwala na przeżywanie nowych doznań, sprzyja rozwojowi emocjonalnemu, umysłowemu, uwrażliwia i umożliwia uzewnętrzniać uczucia. Dlatego działamy 🙂

Mali ogrodnicy bardzo zaangażowali się w pielęgnację roślin oraz obserwacje przyrodnicze.

Skip to content