animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Informacja o wznowieniu pracy przedszkola

Apel do Rodziców !

Szanowni Państwo,

Od 15 marca wznawiamy zajęcia w przedszkolu. Otwieramy przedszkole ciągle jednak w bardzo ograniczonym składzie personelu – wiele osób potrzebuje więcej czasu na dojście do siebie po ciężkim przebiegu choroby. Dlatego prosimy o zrozumienie, iż w zaistniałej sytuacji może zdarzyć się, że niektóre grupy będą łączone, albo skrócone godziny pracy grup (potem  grupy będą łączone). Optymalnie byłoby, aby dzieci z różnych grup jak najrzadziej się ze sobą stykały, ale nawet przed ostatnimi wydarzeniami nie było to możliwe, a w sytuacji, w której się znajdujemy (część pracowników nadal jest wyłączona z pracy) tym bardziej nie będzie to możliwe. Podobnie, jak utrzymanie stałej kadry nauczycieli i opiekunów w grupach. Zapewniamy jednak, że dołożymy wszelkich starań, aby dzieci czuły sie w przedszkolu bezpieczne i zadbane 🙂

Bardzo ważne jest, aby przy ograniczonej ilości pracowników przestrzegać obowiązujących w przedszkolu zasad organizacji i przyprowadzania dzieci. Nie jest możliwe przyjmowanie dzieci do przedszkola po godz. 8:20. Osoby, które pomagają dzieciom w rozbieraniu się w szatni, muszą zdążyć na 8:30 do sal ze śniadaniem. Nie mamy „specjalnych” pracowników do szatni!  Po południu zaś prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasady, że o wejściu na teren szatni decyduje osoba w wejściu, której zadaniem jest kontrola ilości osób w szatni. Bardzo tez prosimy o sprawne ubieranie dzieci, ze względu na to, że inni rodzice czekają na możliwość wejścia do szatni.

Jednocześnie w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce oraz wzrostu liczby zachorowań na terenie Warszawy, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych i zasad higieny.

Prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w przedszkolu w okresie trwania pandemii COVID – 19

  1. Do przedszkola uczęszczają dzieci jest zdrowe, bez podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37,5C), kataru, kaszlu, gorączki, duszności, zaczerwienionych oczu, biegunki lub z innymi niepokojącymi objawami chorobowymi.
  2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka po dłuższej nieobecności wychowanka w przedszkolu.
  3. Rodzice/opiekunowie powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej tj. rękawiczki i maseczki.
  4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu do przedszkola lub założeniu rękawiczek ochronnych oraz do zakrywania ust i nosa podczas korzystania z wideodomofonu.
  5. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa! Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka do przedszkola, jeżeli osoba zamieszkała pod tym samym adresem objęta jest  kwarantanną lub izolacją.  
  6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
  7. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy o niewysyłanie dzieci do przedszkola, jeżeli ktoś z domowników ma objawy infekcji lub objawy grypopodobne (w tym rodzeństwo uczęszczające do przedszkola!)
  8. Zadaniem osoby przyprowadzającej jest dopilnowanie, aby dziecko nie wniosło na teren przedszkola swoich zabawek, butelek, smoczków, przytulanek itp.;

Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/przestrzeganie-higieny-chroni-przed-koronawirusem

Z poważaniem,
Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy
Przedszkola nr 50 w Warszawie

Skip to content