animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Witkacy w przedszkolu. Czysta forma teatralna.

Witkacy uważał, że dawniej sztuka oddziaływała na człowieka w dużo łatwiejszy i bardziej bezpośredni sposób, podczas gdy w XX wieku człowiek  w pogoni za rozwojem mechanizacji i przyspieszeniem trybu życia zaczął zatracać zdolność do głębszych uczuć. Czysta forma zakładała zerwanie z realizmem. Dzieło skonstruowane na zasadach czystej formy powinno charakteryzować się przypadkową tematyką oraz odrzuceniem następstwa logicznego poszczególnych scen, brakiem chronologicznych następstw. Istotę teorii czystej formy Witkacy ujmował następująco: „chodzi mi o fantastyczność bez żadnego ładu i składu,…”Teoria czystej formy odnosiła się również do teatru. Witkacy zakładał, że sztuka skonstruowana zgodnie z zasadami czystej formy spowoduje u widza po obejrzeniu przedstawienia stan podobny do wybudzenia się z dziwnego snu.

 Na dzisiejszych warsztatach podjęliśmy próbę działań teatralnych stosując czystą formę teatralną, którą przedstawiliśmy w teatrze cieni. Dowolność działań, zabawa z cieniem bez żadnego scenariusza, sprawiła przedszkolakom wiele radości. Dziecięca wyobraźnia nie miała granic, w której fantastyczność bez żadnego ładu i składu tworzyła ciekawe improwizacje teatralne w teatrze cieni. Kreatywność wszystkich dzieci sprawiła, że widz po obejrzeniu improwizacji był zaskoczony i czuł się jakby naprawdę zbudził się z  fantastycznego głębokiego snu. Kolejny raz nasze przedszkolaki udowodniły, że przy zetknięciu z wielką sztuką wiek nie ma znaczenia. Liczy się otwartość i chęć działania, czego naszym przedszkolakom nie brakuje😊

Tak bawiła się grupa “Motylki”. 🙂

Skip to content