animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Droga na szóstkę, czyli jak możemy poprawić bezpieczeństwo drogowe w okolicach naszego przedszkola?!

Szanowni Państwo,

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie realizuje program “Droga na szóstkę”, mający na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego w okolicach szkół. W wyniku rekrutacji, w tym roku wybraliśmy sześć szkół podstawowych, w tym sąsiadującą z Państwa przedszkolem, Szkołę Podstawową nr 323.
Doceniając wartości partycypacji społecznej, podjęliśmy decyzję o dodatkowym punkcie projektu Droga na szóstkę – chcemy poznać i w miarę możliwości uwzględnić potrzeby pobliskich przedszkoli. Przeprowadziliśmy już analizy przestrzenne i audyt. Teraz kierujemy do Państwa, opiekunów przedszkolaków, tę ankietę. Ma ona na celu poznanie Państwa nawyków transportowych, ocenę co na nie wpływa, poznanie Waszej drogi do placówki i potrzeb z tym związanych.
Jeśli to możliwe, to zalecamy wypełnienie ankiety przez osoby najczęściej odprowadzające i odbierające dziecko/dzieci z przedszkola. Każdy opiekun może mieć inne spojrzenie na otoczenie placówki i drogę do/z niej. Prosimy szczególnie o uwzględnienie opinii dziadków, o ile są oni zaangażowani w odprowadzanie dzieci. Wspólne wypełnienie ankiety jest przede wszystkim ważne w części dotyczącej miejsc, w których przekraczają Państwo jezdnię oraz w części dotyczącej poczucia bezpieczeństwa na drodze.
O programie “Droga na szóstkę” mogą więcej przeczytać Państwo na stronie: https://zdm.waw.pl/dzialania/droga-na-szostke/

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety skierowanej do rodziców/opiekunów przedszkolaków. Wypełnienie ankiety trwa ok. 10 minut, są w niej zawarte przede wszystkim pytania dotyczące sposobu odprowadzania dzieci do przedszkola.

https://bit.ly/p_50

Proponujemy czas do 4 grudnia włącznie na wypełnienie ankiet.

Po analizie wyników prześlemy Państwu najważniejsze wnioski z odpowiedzi. Spotkanie z dyrekcją oraz Radą Rodziców dotyczące zmian w rejonie szkoły oraz przedszkola  planowane jest najprawdopodobniej na styczeń 2021r.

Skip to content