animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Próbna ewakuacja

W trosce o bezpieczeństwo dzieci 2 października o godz. 10:30 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. Pracownicy zaś mieli możliwość utrwalić zasady oraz organizację przeprowadzenia ewakuacji osób przebywających w budynku.

Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek. W tym roku –  w porównaniu z rokiem ubiegłym – pogoda nam nie sprzyjała, ani tez nie przyjechali strażacy, aby czuwać nad przebiegiem akcji.

Warto jednak podkreślić, że wszystkie dzieci, nauczyciele i pracownicy zdali egzamin na 6!

 

Skip to content