animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Opieka medyczna w przedszkolach specjalnych – Petycja Przedszkola Specjalnego nr 213

Szanowni Państwo!

Zwracam się z ogromną prośbą o poparcie petycji założonej na stronie petycjeonline.com przez Radę Rodziców działającą przy Przedszkolu Specjalnym nr 213. Ma ona na celu zagwarantowanie opieki medycznej dzieciom z niepełnosprawnością podczas ich pobytu w przedszkolu. Obowiązująca obecnie Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami pomija dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych. Zapewnia opiekę medyczną jedynie uczniom uczęszczającym do szkoły.

Do przedszkoli specjalnych uczęszcza wiele dzieci ze sprzężoną wieloraką niepełnosprawnością. Zazwyczaj towarzyszą jej również różnego rodzaju wady i choroby, które wiążą się ze szczególnymi potrzebami (np. u dzieci z bezdechem – natychmiastowa pomoc medyczna, u dzieci z rurką tracheotomijną – odsysanie ssakiem wydzieliny z górnych dróg oddechowych, u dzieci karmionych dojelitowo – podawanie pokarmu i płynów przez PEG, u dzieci z padaczką – wykonywanie wlewek doodbytniczych podczas silnych i długotrwałych napadów). Warto dodać, że dzieci te wymagają specjalistycznej opieki medycznej, gdyż tylko ona jest w stanie zagwarantować im bezpieczny oraz komfortowy pobyt w przedszkolu. Wspomniane czynności pielęgnacyjne wymagają doświadczonego personelu, który na co dzień zajmuje się profesjonalną opieką medyczną.

Podczas codziennego pobytu w przedszkolu zdarzają się sytuacje, w których potrzebna jest natychmiastowa i profesjonalna pomoc wykwalifikowanego medycznie personelu. Do czasu ogłoszenia stanu pandemii na terenie naszego kraju, za zgodą organu prowadzącego, współpracowaliśmy z dwiema pielęgniarkami. Obecnie utraciliśmy taką możliwość głównie z powodu tego, że dyrektorzy szpitali odmawiają wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie ich personelu. Poszukiwanie od ponad pół roku pielęgniarek na rynku pracy jest bezowocne. Wobec powyższego, nauczyciele wychowawcy niejednokrotnie stają przed koniecznością interwencji wykraczającej poza zakres udzielania pierwszej pomocy. Ciąży na nich ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz życie wszystkich dzieci, które mają pod swoją opieką. Brak wsparcia ze strony personelu medycznego znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie.

   Zapewnienie bezpiecznych i dogodnych warunków przebywania dzieci z niepełnosprawnością w przedszkolu jest bardzo ważne, gdyż umożliwia im pełny udział w życiu placówki. Dzięki profesjonalnej opiece medycznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą w pełni korzystać z oferty przedszkola, uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych (np. rehabilitacja ruchowa, terapia słuchu, terapia wzroku, terapia SI, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem) i cieszyć się kontaktem z rówieśnikami.

Bardzo serdecznie proszę Państwa o poparcie naszej petycji której głównym celem jest zmiana zapisów ustawy o opiece medycznej nad uczniami polegającej na rozszerzeniu grupy docelowej, o której mowa w ustawie o osoby uczęszczające do przedszkoli specjalnych. Petycję można znaleźć na stronie:

https://www.petycjeonline.com/opieka_medyczna_w_przedszkolach_specjalnych?fbclid=IwAR29QvYJyn1jnnDzx-g71mPFdTfJlXZCL4UcjS85p0HK0w9cP_Bej0WCwAU

Liczę na Państwa wsparcie w tak ważnej dla naszego środowiska sprawie.

 Z wyrazami szacunku, w imieniu całej społeczności przedszkolnej, wychowanków i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej

                                                                     Michał Kopiczyński – Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 213

Skip to content