animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO – ORGANIZACJA I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. W PRZEDSZKOLU

Drodzy Rodzice, 

od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna pracę, ale w zaistniałej rzeczywistości Koronawirusa  z zachowaniem reżimu sanitarnego. Oto kilka najważniejszych zasad:

 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 7:30 do 8:30
 • rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione wchodząc na teren przedszkola mają obowiązek zdezynfekować dłonie płynem znajdujących się przy wejściu oraz osłonić usta i nos, 
 • rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia), z zachowaniem zasad: 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.
 • od dnia 24 sierpnia wszystkie dzieci wchodzić już będą do przedszkola przez szatnię. Z uwagi na stan epidemii oraz wytyczne GIS w szatni jednocześnie przebywać będzie mogła ograniczona liczba dzieci i rodziców – max 14 dzieci wraz z jednym rodzicem. Dlatego zachęcamy, by przygotować dzieci do sprawnego przebrania się w szatni i szybkiego pożegnania z rodzicem. Prosimy o takie zaplanowanie godziny przyjścia do przedszkola, aby uniknąć kolejki oczekujących tuż prze śniadaniem.
 • przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe), 
 • rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni, 
 • dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki, 
 • zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych.
 • Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się  Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2020 r. w Przedszkolu Nr 50 w czasie zagrożenia epidemicznego PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA , która znajduje się również na drzwiach wejściowych do przedszkola.
 • Rodzice zobowiązani są dostarczyć w pierwszym dniu obecności dziecka po przerwie wakacyjnej wypełnione oświadczenie: OŚWIADCZENIE . Druk  można także pobrać w przedszkolu.
 • Przypominamy o obuwiu zmiennym dla dziecka, zapasowych ubrankach dla dzieci, pościeli i piżamkach (dla dzieci, które będą leżakować).  Dla ułatwienia skompletowania „ wyposażenia” przedszkolaka zapraszamy do pobrania listy: WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA
 • Poniżej zamieszczamy informacje na temat grupy, do której Państwa dzieci będą uczęszczać oraz wychowawców prowadzących daną grupę.
 • W pierwszych dniach pracownicy przedszkola pomogą Państwu odnaleźć właściwą szatnię oraz salę. Prosimy o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym dystansu społecznego min. 1,5 m. 

Pobierz (DOCX, 41KB)

Skip to content