animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu – Przedszkole otwarte od 18 maja

Drodzy Rodzice,

Zamieszczamy poniżej do zapoznania się:

  • Procedurę organizacji opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w tym w przedszkolach specjalnych i specjalnych oddziałach przedszkolnych, od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania
  • Procedurę postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego,
  • Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)
  • Procedurę zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu 50 w Warszawie, w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19. Zapoznajcie się Państwo proszę z zapisami w niej zawartymi. Wygląda groźnie, ale chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, nam, Waszym i naszym Rodzinom. Myślę, że spokojnie, z uśmiechem i odrobiną dobrej woli, ze wszystkim sobie poradzimy.

Wszystkie dokumenty powstały w trosce o bezpieczeństwo dzieci, państwa rodzin, ale także i pracowników placówek oświatowych i ich najblizszych.

Starałyśmy przemyśleć każdy krok dziecka i pracowników w przedszkolu, ale tak „na sucho” mogło nam coś umknąć. Pierwszy dzień wszystko nam pokaże.

W procedurze jest szereg zapisów, które mogą budzić Państwa kontrowersje, natomiast wszyscy musimy się do nich dostosować, bo dla żadnego z nas nie jest to łatwa sytuacja i wszyscy spotykamy się z nią pierwszy raz w życiu, a nikt z nas, nie chce czegoś przeoczyć i nie zauważyć. Tu chodzi o zdrowie, a może nawet życie kogoś z nas i ta odpowiedzialność mocno ciąży, ale jest to odpowiedzialność, którą na siebie przyjmiemy, pod warunkiem, że Państwo nam pomogą.
Udało nam się w tym pierwszym tygodniu zapewnić wszystkim grupom taki sam czas pracy, ale musiało się to odbyć kosztem godzin pracy przedszkola. W tym pierwszym tygodniu będziemy pracować od 7.00 do 17.30 – gdyż część z pracowników będzie na zwolnieniach lekarskich, bądź na „opiece na dziecko”. Pamiętajcie też Państwo, że mówimy o tygodniu od 18.05 do 22. 05. Na dzień dzisiejszy nie mamy wiedzy w jakiej formie i na jakich zasadach zostanie przedszkole otwarte potem. Wszyscy czekamy na informację.  Ponieważ do przedszkola zostało zgłoszone przez Państwa ok. 30 dzieci, nie otwieramy wszystkich grup. W najbliższym tygodniu otwarte zostaną 3 grupy i przypisani do nich stali, chociaż więcej niż dwóch, nauczyciele.
Pamiętajcie proszę o wypełnieniu oświadczenia, zawartego na końcu procedury i proszę, żeby to były dwa podpisy – mamy i taty.
I chociaż wszystko wygląda tak groźnie i tak niesympatycznie to tak naprawdę bardzo na Państwa,
a szczególnie na Wasze dzieciaki czekamy.

W imieniu wszystkich pracowników pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie – Anna Kwiatkowska

GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid

Pobierz (PDF, 1.21MB)

Pobierz (PDF, 518KB)

 

Skip to content