animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

PAP – OFF – Dzień Polskiej muzyki i plastyki

Muzyka i plastyka towarzyszy człowiekowi od dawna zarówno w pracy, jak i zabawie, od najmłodszych lat do późnej starości. W czasach prehistorycznych grano na muszlach i piszczałkach wykonanych z kości. Muzyka towarzyszyła tańcom i ceremoniom religijnym. Podobnie było z plastyką. Rysunki powstawały na ścianach jaskiń. Możemy je oglądać do dziś. Według przekazów biblijnych wynalazcą muzyki był Jubal, który określony został jako ojciec wszystkich grających na cytrach i organach. Według rzymskiej mitologii wynalazcą muzyki był Merkury, który ze skorupy wyschniętego żółwia zrobił lirę.

Obchodzone 15 maja Święto Polskiej Muzyki i Plastyki ma za zadanie rozpowszechniać polską sztukę, jest okazją, by zastanowić się nad rolą, jaką odegrały, nie tylko w życiu pojedynczych jednostek, ale i całych pokoleń.

Jest też kolejną okazja do wspólnej zabawy! ZAPRASZAMY!!!

Skip to content