animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Tolerancja jest sztuką –   Pap off – Dzień Tolerancji  15.11.2019

                                 

 Tolerancja jest sztuką –  Inni ale tacy sami

Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ang. International Day of Tolerance) jest to święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.
Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji. Jest to święto szacunkuakceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane zostały zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu społeczeństwa. W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.

Nasze obchody tego dnia zaczęliśmy od zadania dzieciom w grupach  trudnego pytanie – Co to jest tolerancja?

Pomocy w odpowiedzi na pytanie udzielił przedszkolakom … smok, który  przybył znalazł się w naszym przedszkolu, przy okazji poszukiwań przyjaciela.  W zamyśle naszego gościa było poszukiwanie przyjaciela, takiego samego, jak on, czyli również „smoczego gatunku”. Smok na swojej drodze spotkał zwierzęta, które chciały się z nim zaprzyjaźnić jednak nie były one smokami. Kiedy spotkał clowna, który śmiał się ze wszystkiego, zrobiło mu się smutno, myślał, że nikt go nie rozumie, a on chce mieć tylko przyjaciela smoka. Kiedy tak siedział smutny i ocierał łzy podbiegły do niego zwierzęta, które spotkał podczas swojej podróży: słoń, lew i królik. Widząc smutnego smoka zatroskane zwierzęta zapytały czy dobrze się czuje, czy mogą mu w czymś pomóc. Smok wtedy zrozumiał, że cały świat jest jego przyjacielem i wiele by stracił gdyby miał tylko jednego przyjaciela smoka. Od tej chwili smok miał wielu przyjaciół, z którymi wspólnie spędzał czas i był szczęśliwy.

Po wysłuchaniu opowiadania dzieci rozmawiały ze smokiem na temat wysłuchanego opowiadania. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie ważne jak wyglądamy, czy jesteśmy duzi czy mali, czy mamy inny kolor skóry, wszyscy mamy prawo przyjaźnić się i wspólnie spędzać czas. Smok zaprosił dzieci do wspólnego tańca przy piosence „Tolerancja”, następnie poprosił by przedszkolaki z różnych kawałków materiałów ułożyły ich wspólnego nowego przyjaciela. Na koniec spotkania  podczas wspólnej zabawy sprawdzaliśmy w czym jesteśmy do siebie podobni i czym się różnimy. W czasie zabawy i wykonywania zadań w małych grupach dzieci same doszły do wniosku, że tolerancja to również respektowaniu cudzych praw i cudzej wolności, uznawaniu i akceptacji indywidualnych różnic między ludźmi, umiejętności słuchania, komunikowania się i rozumienia innych, otwarcie na cudze myśli i filozofię, nieodrzucanie nieznanego, a jednocześnie uznanie, że mam prawo mieć własne zdanie. 

Wiemy, że tolerancja jest sztuką. Jesteśmy inni ale tacy sami. Jesteśmy równi w różnorodności. Celem dzisiejszego spotkania było zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice między ludźmi, jako naturalne zjawisko w świecie, budowanie więzi międzyludzkich oraz poczucia własnej wartości.

Skip to content