animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2019r.

Dyżur wakacyjny – 2019r.

Aktualne informacje znajdują się na stronie: Biura Edukacji m. st. Warszawy

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r. 

DataEtap zapisów/czynność rodzica
oddo
 14 marca od godz. 8.00 1 kwietnia do godz. 15.00Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu

do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

14 marca od godz. 8.001 kwietnia do godz. 15.00Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta

w elektronicznym systemie zapisu.

19 marca
od godz. 9.00
 1 kwietnia
do godz. 24.00
Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.
19 marca
od godz. 9.00
2 kwietnia
do godz. 16.00
Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
  26 kwietnia godz. 13.00Informacja o zakwalifikowaniu dziecka  na dyżur wakacyjny.Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie

również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom

na adresy e-mail.

26 kwietnia godz. 14.00Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
 27 kwietnia 10 majaPotwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
 17 maja godz. 13.00 Informacja o przyjęciu dziecka  na dyżur wakacyjny.Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie

również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom

na adresy e-mail.

17 maja godz. 14.00Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci mają zapewnione w tym  czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach.

TurnusOkres
I1 lipca – 12 lipca
II15 lipca – 26 lipca
III29 lipca – 9 sierpnia
IV12 sierpnia – 30 sierpnia

Zapisy na dyżury wakacyjne

 1. Zasady ogólne
 2. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
  oraz przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty, które prowadzą elektroniczną rekrutację wspólnie z m.st. Warszawą.
 3. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 4. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 5. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 7. Dostęp do systemu zapisów
 8. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2019/2020.

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym
  z wybranych turnusów
  .
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
  z zasadami ujętymi w cz. I pkt 5.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana
  rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie,
  w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu,
  w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
  w terminach określonych w harmonogramie.
Plan dyżurów przedszkoli w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku
TerminTurnusDzielnica Nazwa PrzedszkolaAdresTelefonLiczba miejsc
1 lipca – 12 lipcaIUrsynówPrzedszkole Integracyjne nr 394ul. Leonida Teligi 1226415216100
12 sierpnia – 30 sierpniaIVUrsynówPrzedszkole nr 126ul. Wokalna 1226434796150
12 sierpnia – 30 sierpniaIVUrsynówPrzedszkole nr 159lokalizacja tymczasowa: Wokalna 1226412523125
12 sierpnia – 30 sierpniaIVUrsynówPrzedszkole nr 201 “Misia Ursynka”ul. Wilczy Dół 4226491999150
29 lipca – 9 sierpniaIIIUrsynówPrzedszkole nr 267ul. Witolda Małcużyńskiego 4226486171175
15 lipca – 26 lipcaIIUrsynówPrzedszkole nr 282ul. Na Uboczu 7226486950125
12 sierpnia – 30 sierpniaIVUrsynówPrzedszkole nr 283ul. Puszczyka 6226436036150
1 lipca – 12 lipcaIUrsynówPrzedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiejul. Edwarda Warchałowskiego 4226431369300
1 lipca – 12 lipcaIUrsynówPrzedszkole nr 352ul. Leonida Teligi 3226415221275
12 sierpnia – 30 sierpniaIVUrsynówPrzedszkole nr 366ul. Hawajska 7226417222250
29 lipca – 9 sierpniaIIIUrsynówPrzedszkole nr 385ul. Związku Walki Młodych 10226438697200
1 lipca – 12 lipcaIUrsynówPrzedszkole nr 400ul. Eugeniusza Lokajskiego 2226487212125
29 lipca – 9 sierpniaIIIUrsynówPrzedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymiul. Pála Telekiego 8225440653180
12 sierpnia – 30 sierpniaIVUrsynówPrzedszkole nr 50ul. Ludwika Hirszfelda 11226448787175
15 lipca – 26 lipcaIIUrsynówPrzedszkole nr 52ul. Koncertowa 8226437293225
1 lipca – 12 lipcaIUrsynówPubliczne Przedszkole “Nasze Szkraby”ul. Janowskiego 13 lok 4508 484 25970
15 lipca – 26 lipcaIIUrsynówPrzedszkole nr 55 im. “Polskich Podróżników”ul. Jana Cybisa 1226437685200
15 lipca – 26 lipcaIIUrsynówPrzedszkole nr 79ul. Kajakowa 10226447464175
1 lipca – 12 lipcaIUrsynówPrzedszkole Edulicaul. Jurajska 4223002515200
29 lipca – 9 sierpniaIIIUrsynówPrzedszkole Edulicaul. Jurajska 4223002515200
Skip to content