animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Dyżur wakacyjny 2018 – potwierdzenie zapisu dziecka

Szanowni Państwo,

W związku z interpretacją przepisów odnośnie RODO nie będziemy wywieszać list dot. zakwalifikowania i niezakwalifikowania na dyżur wakacyjny. Informację o zakwalifikowaniu na dyżur wakacyjny można uzyskać u dyrektora przedszkola.

Informacja dla rodziców będzie dostępna w systemie oraz dostaną Państwo wiadomość na e-maile.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola Nr 50 w Warszawie w terminie 2 – 13 lipca jest wniesienie opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od dnia publikacji listy zakwalifikowanych, tzn. do 15 czerwca 2018r., w wysokości i na rachunek wskazany poniżej. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Opłata za wyżywienie w czasie dyżuru wynosi 90 zł.

Konto do wpłat za wyżywienie dziecka na dyżurze wakacyjnym: 59 1030 1508 0000 0005 5033 3066.

Potwierdzeniem uczestniczenia w dyżurze jest wpłata całej kwoty.  

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać: opłata za  wyżywienie na dyżurze wakacyjnym,  imię i nazwisko dziecka!

Wszelkie nadpłaty za wyżywienie zwracane będą dopiero po zakończeniu dyżuru na pisemny wniosek Rodzica,  wskazujący numer konta do zwrotu nadpłaty. Prośbę o zwrot nadpłaty prosimy składać osobiście lub kierować na adres: p50@edu.um.warszawa.pl

Uwaga ważne:

  1. Bardzo prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu dyżuru (rano, przy przyprowadzaniu dziecka) upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkolaDruk upoważnienia znajduje się na  stronie internetowej Przedszkola, w zakładce: Ważne dokumenty oraz w załączona jest do niniejszej informacji. W przypadku braku stosownego upoważnienia (podpisanego przez obojga Rodziców) dziecko nie może być odebrane przez nikogo oprócz Rodziców.
  1. W przypadku dzieci z alergiami pokarmowymi bardzo prosimy o dostarczenie informacji o diecie pokarmowej do końca czerwca wraz z zaświadczeniem lekarskim (druk karty informacyjnej o stosowanej diecie pokarmowej znajduje się na stronie internetowej Przedszkola, w zakładce: Ważne dokumenty)
  2. Wyprawka dziecka na dyżur wakacyjny – załączona jest poniżej do niniejszej informacji
GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid

 

Skip to content