animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

„Więcej wiem, mniej choruję” – program Profilaktyki Chorób Zakaźnych

W ramach Tygodnia Zdrowia został zrealizowany w naszym przedszkolu P

(Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie 2017r.).  Program ten opiera się na profilaktyce chorób zakaźnych. Powstał w celu zmniejszenia występowania chorób wśród dzieci. Celem programu jest ograniczenie występowania chorób zakaźnych poprzez zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych oraz znaczenia higieny rąk w profilaktyce tych chorób poprzez wykształcenie nawyku mycia rąk w odpowiednich sytuacjach oraz wyrobienie prawidłowej postawy w stosunku do szczepień zarówno wśród dzieci, jak i rodziców. W grupie dzieci najstarszych odbyły się dwa zajęcia : „Niewidzialne zarazki” i „Nie chcemy chorować”.  Podczas pierwszych zajęć dzieci dowiedziały się, że zarazki są niewidzialne i nie można ich zobaczyć gołym okiem. Można je spotkać za to w każdym środowisku ( w domu, przedszkolu, na placu zabaw, w parku, autobusie). Dzieci za pomocą kolorowych kart pracy dowiedziały się, jak wyglądają czynniki chorobotwórcze takie jak: wirusy, bakterie, grzyby.  Podczas zajęć odgrywały scenki przedstawiające różne drogi zakażeń (kropelkową, pokarmową, bezpośrednią). W trakcie drugich zajęć pt „Nie chcemy chorować” starszaki zapoznały się z podstawowymi metodami profilaktyki chorób zakaźnych- higieną rąk i szczepieniami. Uświadomiły sobie, że ręce są głównym nośnikiem czynników chorobotwórczych. Dowiedziały się, że mycie rąk zapobiega przenoszeniu chorób i w jakich sytuacjach konieczne jest ich mycie ( przed jedzeniem, po wyjściu z toalety, po powrocie do domu). Zapoznały się z instrukcją prawidłowego mycia rąk, a także bawiły się przy wierszu „Zarazków się nie boimy”. Na zakończenie zajęć dzieci odpowiadały na zgadywanki na temat zdrowia i higieny rąk.

Skip to content