animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Dzień Książki – 2018r.

„Choć nie mam zamka, ani kluczyka

często otwieram je zamykam.

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści

Wierszyków, bajek i opowieści”

 

Międzynarodowy dzień Książki dla Dzieci jest świętem obchodzonym corocznie dnia 2 kwietnia.  Tę datę wybrano nieprzypadkowo, gdyż jest to dzień urodzin duńskiego bajkopisarza Hansa Christiana Andersena, którego dzieła znają wszyscy na całym świecie.

Od 1967r. Międzynarodowa Izba ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY) zapoczątkowała to święto w celu propagowania zwyczaju czytania książek wśród najmłodszych.

Edukacja czytelnicza jest również stałym elementem działań wychowawczo – dydaktycznych w naszym przedszkolu, dlatego nie mogliśmy zapomnieć o tym ważnym wydarzeniu. Tego dnia dzieci przyniosły do przedszkola swoje ulubione książeczki, które bardzo chętnie prezentowały kolegom i koleżankom.

Tego dnia dzieci poznały proces powstawania książki oraz wszystkie etapy jej powstawania od momentu napisania do wydania, zawody ludzi, którzy związani są z powstawaniem książek. Następnie same tworzyły barwne ilustracje do ulubionych bajek, zakładki do książek, odgadywały zagadki (zarówno słowne, jak i obrazkowe) dotyczące znajomości literatury dziecięcej oraz postaci w nich występujących. Zagadki przeplatane były różnymi zabawami muzyczno – ruchowymi oraz dramowymi. Dzieci chętnie wykonywały wszelkie zadania z wykorzystaniem rekwizytów charakterystycznych dla danego utworu oraz wcielały się w aktorów pantomimy.

Tego dnia odbyły się również

W ramach zajęć dzieci rozmawiały również jak należy obchodzić się z książkami, aby jak najdłużej służyły, a Misie zachwycił wiersz Juliana Tuwima „List do dzieci”

Drogie dzieci! W tym liściku
O jedno was proszę:
Żebyście się co dzień myły,
Bo brudnych nie znoszę.

Czy pod studnią, czy na misce,
W rzece, czy w sadzawce –
Ale myć się! Bo przyjadę
I sam wszystko sprawdzę!

Myć się, dzieci, myć do czysta,
Chłopcy i dziewczynki,
Bo inaczej powiem, żeście
Nie dzieci, lecz świnki!

Trzeć się mydłem, gąbką, szczotką,
W misce, w nurtach rzeczki!
Bądźcie czyste!

Z poważaniem
Autor tej książeczki

Współczesna cywilizacja to głównie obraz – telewizja i inne multimedia. Jednak nie rozwijają one w takim stopniu u dzieci myślenia, jak czytanie książek. Aby dziecko w przyszłości umiało mądrze korzystać z TV i komputera musi już od najmłodszych lat otrzymać alternatywę w postaci książek. Dlatego zachęcamy Państwa do czytania naszym Milusińskim, bo książka rozwija wrażliwość, zdolność do empatii, wyobraźnię, uczy rozróżniania dobra od zła oraz kształtuje pozytywne postawy moralne.

Dodatkowo wspólne chwile poświęcone na czytaniu książek przez rodzica dają poczucie bezpieczeństwa i wzmacniają więzi rodzinne. 🙂

Skip to content