animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Program „Chronimy dzieci”

Nasze przedszkole przystąpiło do programu „Chronimy dzieci”. Realizacja programu przez placówkę oznacza, że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

W związku   z powyższym  została ustanowiona i wprowadzona w życie  „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”. Dokument jest dostępny na naszej stronie internetowej oraz w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń dla Rodziców.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu:

Pobierz (PDF, 754KB)

Skip to content