animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczających
do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym (2017/2018)

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2015-2012, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do której uczęszcza dziecko.

Potwierdzenie woli należy składać w przedszkolu  – zgodnie z harmonogramem rekrutacji – w dniach 23.02.2018r. – 1.03.2018r. do godz. 16:00

Druk potwierdzenia woli kontynuacji jest do pobrania poniżej lub u nauczycieli w grupie.

Potwierdzenie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej

Skip to content