animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Nowy ursynowski projekt „Aktywny Sześciolatek w I klasie”

Szanowni Państwo, Rodzice Sześciolatków

Już wkrótce staniecie Państwo przed ważną decyzją dotyczącą dalszej edukacji Waszych dzieci. Zachęcamy wszystkich Państwa do zainteresowania się z nowym ursynowskim projektem  

„Aktywny Sześciolatek w I klasie” 

Celem projektu jest wspieranie wszechstronnego i zharmonizowanego rozwoju różnych wzajemnie uzupełniających się aktywności dziecka w sferze: intelektualnej, fizycznej
i społeczno-emocjonalnej.

Projekt „Aktywny Sześciolatek w I klasie”,  to pomysł na to jak poprzez wcześniej rozpoczętą, ciekawie zorganizowaną edukację, zwiększyć szanse Państwa dzieci na sukces w dorosłym życiu. Start dziecka w szkole będzie łatwiejszy dzięki realizacji dwumiesięcznego programu adaptacyjnego, który rozpocznie się 1 września 2018r. i pozwoli uczniom poznać nowe otoczenie, kolegów i koleżanki, strukturę szkoły oraz nauczycieli i pracowników.

Co zyska Sześciolatek uczestnicząc w projekcie:

 • 4 godziny zajęć dodatkowych tygodniowo dla klasy (w tym 1 h zajęć języka obcego, wyboru pozostałych 3 h dokonają wspólnie szkoła i rodzice),
 • atrakcyjnie zorganizowane zajęcia świetlicowe – w ramach pracy świetlicy szkolnej
  in. zajęcia rozwijające kreatywność (np. szachy, robotyka, programowanie, trening twórczości),
 • nauczanie z wykorzystaniem metody projektu,
 • naukę na I zmianę,
 • 4 bezpłatne bilety do kina/teatru (w ramach wyjść klasowych),
 • program „Sześciolatek bez prac domowych”,
 • udział w bezpłatnym „Programie Pomocy Przedmedycznej”,
 • udział w bezpłatnych programach sportowych „Sportowy Sześciolatek”
  i „Od zabawy do sportu”
  , prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego (instruktorów i trenerów),
 • bezpłatną „Wyprawkę Małego Sportowca” (strój sportowy + bidon + worek),
 • udział w działaniach propagujących i wspierających zdrowy tryb życia „Aktywna przerwa”, „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, „Wiem co jem”, „Czas na relaks”,
 • możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie,
 • ocenę rozwoju psychomotorycznego – diagnoza przeprowadzona przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Nauka w szkole nie musi być tylko obowiązkiem. Może być również wspaniałą przygodą
i zabawą dającą szansę na rozwój kreatywności i samodzielności, zdobycie wielu ciekawych doświadczeń i nabywanie umiejętności, których wykonywanie będzie sprawiało dzieciom radość.

„Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie”- informacje dodatkowe

W dzisiejszych czasach dzieci szybciej osiągają tzw. „dojrzałość szkolną” i w większości są gotowe do podjęcia nauki. W wieku sześciu lat dziecko jest zaciekawione otaczającą
go rzeczywistością, ma chęć poznawania świata, z łatwością podejmuje nowe wyzwania.
 Nauka nowych rzeczy jest dla niego przyjemnością, a jeśli proces edukacyjny jest dobrze zorganizowany, nie traktuje jej jako przymusu.

Z prowadzonych badań wynika, że dzieci, rozpoczynające rok wcześniej swą przygodę
z edukacją szkolną mają szansę być lepiej rozwinięte niż ich rówieśnicy, a ich potencjał umysłowy może być efektywniej wykorzystany. Aby dziecko prawidłowo rozwijało się intelektualnie potrzebuje bodźców, które skłonią go do podjęcia wysiłku. Szkoła realizująca ten projekt jest w stanie dzieciom to umożliwić.

Czytając, pisząc czy rozwiązując zadania w sytuacjach szkolnych, dziecko szybciej rozwinie swoje zdolności. Stanie się bardziej dojrzałe emocjonalnie, usamodzielni się, będzie bardziej odważne i pewne siebie. Łatwiej poradzi sobie z nawiązywaniem kontaktu z innymi ludźmi. Zarówno z rówieśnikami jak i starszymi od siebie. Nie chodzi też o to, żeby dzieci zmuszać
do nauki, ale żeby nie hamować ich naturalnej ciekawości, aby pokazywać im świat, a nie
go zasłaniać.

Z czym spotka się Sześciolatek w pierwszej klasie: 

 1. Dziećmi zaopiekują się nie tylko odpowiednio przygotowani do pracy z dzieckiem sześcioletnim nauczyciele, ale również grupa specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Sześciolatek rozpoczynając naukę w pierwszej klasie nie musi umieć czytać, pisać i liczyć, będzie nabywał te umiejętności etapami.
 3. O tym kiedy i ile będą trwały poszczególne zajęcia zdecyduje nauczyciel, na podstawie możliwości dzieci.
 4. Organizacja zajęć będzie uwzględniała potrzeby rozwojowe aktywnych sześciolatków (kreatywne wykorzystywanie przestrzeni szkolnych i zapewnienie dzieciom swobody, czasu na ruch i aktywne działania edukacyjne).
 5. Dzieci będą mogły rozwijać swoje talenty i zainteresowania podczas różnorodnych zajęć dodatkowych.
 6. Praca świetlicy jest dostosowana do różnych aktywności i potrzeb rozwojowych dzieci sześcioletnich, działania nauczycieli świetlicy będą skorelowane z działaniami nauczycieli uczących w klasie.
 7. Sześciolatki będą uczyły się samodzielności i odpowiedzialności za siebie i za innych uczestnicząc w atrakcyjnych programach edukacyjnych.

 

 

W załączeniu przedstawiamy list Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do rodziców dzieci 6-letnich.

Pobierz (PDF, 397KB)

 

Skip to content