animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Dyżur wakacyjny – 2019r.

Aktualne informacje znajdują się na stronie: Biura Edukacji m. st. Warszawy

 

 

 

 

13.03.2019r.

Informujemy, że dostęp do systemu zapisów na dyżur wakacyjny możliwy jest za pomocą hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o wydanie ww. hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny

 WNIOSEK O WYDANIE HASŁA UDOSTĘPNIONY JEST PONIŻEJ

WYPEŁNIONY WNIOSEK PROSIMY SKŁADAĆ DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA  ZA POŚREDNICTWEM NAUCZYCIELI Z GRUP. 

Etap wydawania haseł dostępu do konta w elektronicznym systemie zapisu trwa od 14 marca do 1 kwietnia do godz. 15:00.