animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

WAŻNE DOKUMENTY

Poniżej zamieszczamy dokumenty, które należy wypełnić na początku roku szkolnego 2017/2018:

  • Deklaracja w sprawie opłat za przedszkole na rok szkolny 2017/2018
  • Dane do kontaktów z Rodzicami
  • Upoważnienie do obioru dziecka (dla każdej osoby upoważnionej oddzielne!) 
  • Karta informacyjna o stosowanej diecie pokarmowej  
  • Deklaracja Rodziców – sprawy organizacyjne
  • Deklaracja Rodziców o wpłatach na fundusz Rady Rodziców
  • Wzajemne upoważnienie Rodziców do jednoosobowego podejmowania decyzji o dziecku w sprawach związanych z bieżącą działalnością przedszkola

 

Ankieta adaptacyjna dla Rodziców nowych przedszkolaków:Ankieta

 

Deklaracja Rodzica – zgoda na udział dziecka w wycieczce