animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 50

Pobierz (PDF, 232KB)

 

REGULAMIN PLACU ZABAW

Pobierz (PDF, 88KB)

 

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

Pobierz (PDF, 69KB)

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA POWIERZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Pobierz (PDF, 1.72MB)

 

PROCEDURA  DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ INTERWENCYJNYCH W PRZEDSZKOLU NR 50 W WARSZAWIE

DOTYCZY PRZYPADKU, GDY WYCHOWAWCA PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA ODBIERA RODZIC (OPIEKUN PRAWNY) BĘDĄCY POD WPŁYWEM  ALKOHOLU  LUB  NARKOTYKÓW

Pobierz (PDF, 325KB)

 

PROCEDURA  PODAWANIA  LEKÓW  DZIECIOM  PRZEWLEKLE  CHORYM PRZEZ  NAUCZYCIELI

Pobierz (PDF, 285KB)

 

PROCEDURA DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH  – DOTYCZY PRZYPADKU  DZIECKA CHOREGO

Pobierz (PDF, 560KB)

 

PROCEDURA DZIAŁAŃ, GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZY SIĘ DZIECKU NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

 

Pobierz (PDF, 339KB)