animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Poniżej przedstawiamy przedszkolne kompendium zasad, jakimi „rządzi się” nasza przedszkolna rodzina, czyli przedszkolaki, ich rodzice oraz nauczyciele:

  • Przedszkolny system wartości
  • System nagród i kar w procesie wychowawczym dziecka, wraz z objaśnieniem
  • Kodeks Przedszkolaka
  • Kodeks Rodziców
  • Model absolwenta przedszkola
    • Przedszkolak  o sobie
    • Mocne strony przedszkolaka